LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51 NĂM 2021 (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)

Đăng ngày 20 - 12 - 2021
Lượt xem: 78
100%

 

THỜI GIAN, NỘI DUNG CÔNG TÁC

THÀNH PHẦN DỰ

1. THỨ 2 (ngày 20/12/2021)

 

Sáng

Dự phiên họp lần thứ 8 Thường trực HĐND tỉnh (từ 08h00' tại Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh).

Giám đốc Sở

Chiều

Đi thăm cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh 2021 (theo chương trình của lãnh đạo UBND tỉnh)

Phó Giám đốc Sở

2. THỨ 3 (ngày 21/12/2021)

Sáng

Họp thẩm định công tác CCHC năm 2021

Giám đốc Sở

Tham gia Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (từ 07h30' tại Phòng họp trực tuyến số 1 VPUBND tỉnh - theo Giấy mời 883/GM-VPUB ngày 19/12)

Phó Giám đốc Sở

Chiều

Họp thẩm định công tác CCHC năm 2021

Phó Giám đốc Sở

3. THỨ 4 (ngày 22/12/2021)

Sáng

Họp thẩm định công tác CCHC năm 2021

Giám đốc Sở

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật phòng chống ma túy; phòng chống Covid-19 và vệ sinh an toàn, ATTP (từ 08h00' tại Phòng họp trực tuyến số 1 VPUBND tỉnh).

Phó Giám đốc Sở

Chiều

Dự Hội nghị trực tuyến nâng cao nhận thức chuyển đổi số (từ 08h00' tại Phòng họp trực tuyến số 1 VPUBND tỉnh).

Giám đốc Sở

Họp thẩm định công tác CCHC năm 2021

Phó Giám đốc Sở

4. THỨ 5 (ngày 23/12/2021)

Sáng

Tham gia Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy tỉnh và tương đương năm 2021 (03 ngày, từ ngày 23/12 đến ngày 25/12/2021).

Giám đốc Sở

Họp thẩm định công tác CCHC năm 2021

Phó Giám đốc Sở

Chiều

Họp thẩm định công tác CCHC năm 2021

Phó Giám đốc Sở

5. THỨ 6 (ngày 24/12/2021)

Sáng

Dự Lễ Công bố huyện Ninh Hải đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 (từ 07h30' tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Hải).

Phó Giám đốc Sở

Chiều

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét thi đua năm 2021.

Lãnh đạo Sở


Lich c.tacTuan 51 cua SNV (dieu chinh bs).doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

39 người đang online
°