Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Đăng ngày 26 - 12 - 2021
Lượt xem: 253
100%

Ngày 23/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có Giám đốc Sở Đào Xuân Kỳ, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

 

Tại Hội nghị, đoàn Chủ tịch đã thông qua các Báo cáo: công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 của Sở và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; thông qua nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022.

Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2021 của ngành Thông tin và Truyền thông: 41/43 lao động tiên tiến (02 viên chức công tác dưới 6 tháng); 06 công chức, viên chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiếm tỉ lệ 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% đoàn viên công đoàn xuất sắc, Công đoàn cơ sở đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4/4 Tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc, đạt tỷ lệ 100%, bằng kế hoạch đề ra; 41/43 đoàn viên công đoàn xuất sắc (02 đoàn viên công tác dưới 6 tháng); 20 đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi” đạt tỷ lệ 100%, so với kế hoạch đề ra. Về danh hiệu: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho tập thể Phòng Thông tin-Báo chí-Xuất bản; tặng bằng khen cho Sở Thông tin và Truyền thông; Phòng Công nghệ và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm liền. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ Thi đua cho tập thể Sở Thông tin và Truyền thông và 01 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước tại địa phương về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2021”.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đề ra 11 nhiệm vụ và 10 chỉ tiêu thi đua đã được Hội nghị biểu quyết nhất trí là 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhất trí, tán thành.

Phát biểu kết luận Hội nghị CBCCVC,NLĐ năm 2022, đồng chí Giám đốc Sở đã yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế cơ quan; có ý thức bảo mật, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh và an toàn cơ quan. Đoàn kết, hợp tác, nâng cao trách nhiệm cá nhân, bảo đảm kỷ cương kỷ luật, thực hiện nếp sống văn minh; Tự giác ra sức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất./.

Châu Thị Từ Nghĩa

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(21/09/2022 8:27 SA)

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ...(20/09/2022 3:39 CH)

Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2022(06/07/2022 8:12 SA)

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ...(23/06/2022 3:02 CH)

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông(15/06/2022 4:35 CH)

58 người đang online
°