Triển khai việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022

Đăng ngày 29 - 12 - 2021
Lượt xem: 200
100%

Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự ngày càng đi vào nề nếp đạt kết quả tốt, chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho Quốc phòng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 24/12/2021 về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ thị:

 

      Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự chặt chẽ, chu đáo, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Dân quân tự vệ năm 2019; củng cố, kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự theo đúng, đủ thành phần quy định; phát huy vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác Tuyển sinh quân sự năm 2022 của các địa phương đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quân sự huyện, thành phố tổ chức đăng ký cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị còn trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ theo đúng quy định góp phần đưa công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

      Các cơ quan báo chí, Hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường dành thời lượng thích hợp tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự rộng rãi đến thanh niên, học sinh, các đối tượng trong độ tuổi, góp phần nâng cao nhận thức về ý thức Quân sự, Quốc phòng trong việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Tuyển sinh quân sự bằng nhiều hình thức cụ thể, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

                                                                        BTL

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022(29/09/2022 9:22 SA)

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn...(26/09/2022 8:23 SA)

Chuyển đổi số Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới...(07/09/2022 9:23 SA)

Thông tư ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức...(07/09/2022 8:06 SA)

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phổ...(24/08/2022 10:37 SA)

40 người đang online
°