Ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nuóc thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đăng ngày 28 - 08 - 2021
Lượt xem: 181
100%

 

Ngày 24/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 1269/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Đính kèm Quyết định số 1269/QĐ-BTTTT. 


Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022”(26/05/2022 10:34 SA)

Tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” Trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng...(14/03/2022 7:42 SA)

Quy định mới về cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo(26/01/2022 1:58 CH)

Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình...(23/07/2021 3:18 SA)

Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh(15/07/2021 3:18 SA)

26 người đang online
°