Ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nuóc thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đăng ngày 28 - 08 - 2021
Lượt xem: 31
100%

 

Ngày 24/8/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 1269/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí chất lượng đối với sản phẩm trên báo in, báo điện tử thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Đính kèm Quyết định số 1269/QĐ-BTTTT. 


Tin liên quan

Tin mới nhất

2 người đang online
°