Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản

Đăng ngày 08 - 01 - 2021
Lượt xem: 1
100%

Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản.

 

Ngày 31/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản quy định các mức hao phí trực tiếp trong tổ chức, khai thác bản thảo, biên tập thành bản mẫu theo quy định của Luật Xuất bản; in, đóng gói, phát hành xuất bản phẩm để phát hành. Đồng thời, Định mức kinh tế - kỹ thuật này chưa bao gồm hao phí của tác giả sáng tác đối với tác phẩm được xuất bản.

Đối tượng áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư này bao gồm các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động xuất bản. Ngoài ra, khuyến khích các cơ quan, tổ chức có hoạt động xuất bản không sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ Định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này, cá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định cụ thể định mức đối với hoạt động xuất bản thuộc phạm vi phản lý, nhưng không vượt quá định mức ban hành tại Thông tư. Kể từ ngày 15/02/2021 Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản sẽ có hiệu lực.

TTV

Tin liên quan

Tin mới nhất

13 người đang online
°