Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đăng ngày 09 - 09 - 2021
Lượt xem: 373
100%

 

         Ngày 09/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 2433/KH-STTTT thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên trên các phương tiện thông tin đại chúng/.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025(15/11/2021 7:56 CH)

Kết quả triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021...(01/10/2021 7:53 CH)

Công tác cải cách hành chính ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng...(16/06/2021 3:16 SA)

Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021(17/03/2021 3:10 SA)

Tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức(08/09/2020 2:58 SA)

61 người đang online
°