Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Đăng ngày 17 - 03 - 2021
Lượt xem: 31
100%

Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2021, ngày 10/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1132/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

 

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của đất nước cũng như của các cơ quan, đơn vị; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính; các chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh.

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính được thực hiện thông qua các hình thức như: Phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công khai các thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Để công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng, mở thêm các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước đến các đối tượng. Trongg đó, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, Báo Ninh Thuận triển khai tuyên truyền, tăng cường thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về cải cách hành chính, xây dựng các phóng sự, bản tin, bài viết nêu gương các điển hình tiên tiến, các sáng kiến mới …trong công tác cải cách hành chính./.

Đính kèm nội dung cụ thể Kế hoạch 1132/KH-UBND.

Đặng Thị Bích Phượng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025(15/11/2021 7:56 CH)

Kết quả triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021...(01/10/2021 7:53 CH)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trên các phương tiện...(09/09/2021 7:52 CH)

Công tác cải cách hành chính ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng...(16/06/2021 3:16 SA)

Tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức(08/09/2020 2:58 SA)

6 người đang online
°