Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 15 - 07 - 2021
Lượt xem: 4
100%

Ngày 12/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 12/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND về Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quy định gồm 05 chương và 12 điều. Phạm vi điều chỉnh của Quy định này quy định cụ thể về chế độ nhuận bút đối với các thể loại báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; thù lao cho người tham gia thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm báo chí, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm báo chí. Đối tượng áp dụng của Quy định bao gồm tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tác phẩm báo chí.

            Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/7/2021 và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận: Quyết định số 257/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 về ban hành chế độ nhuận bút tác giả, tác phẩm và những công việc liên quan sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; Quyết định số 315/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2005 về ban hành Quy định chế độ nhuận bút Báo Ninh Thuận; Quyết định số 179/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 315/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2005.

                                                                                                Trương T.Văn

Tin liên quan

Tin mới nhất

24 người đang online
°