Thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Công nghệ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 11 - 08 - 2021
Lượt xem: 247
100%

 

Thông báo 2071.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nội quy vào-ra cơ quan và công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19(26/11/2021 7:57 CH)

Thông báo tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng...(03/08/2021 3:18 SA)

Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Công nghệ của Sở Thông...(02/07/2021 3:17 SA)

Tôn chỉ, mục đích các cơ quan báo chí(22/06/2021 3:16 SA)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG i-SPEED BY VNNIC(12/04/2021 3:12 SA)

80 người đang online
°