Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022-2024

Đăng ngày 27 - 01 - 2022
Lượt xem: 64
100%

Nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và hệ thống chính trị, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào nội lực là chính, ngoại lực là cần thiết, quan trọng; trọng tâm của việc phát triển là Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đấy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp tổng thế kích thích nền kinh tế, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.

 

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2024.

            Trong đó, giai đoạn 2022 - 2024 là giai đoạn quan trọng để Việt Nam tập trung phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Và năm 2022 là thời điểm đầu tiên của 3 năm phục hồi sau đại dịch Covid-19. Cần tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ kinh tế đối phó với dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, củng cố niền tin của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững, trong đó chú trọng sáng kiến, thực hành về tăng trưởng xanh và kinh tế xanh, dựa trên nền tảng số, kinh tế số và xã hội số./.

Trần Thị Hương


01CT-BTTTT.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022...(16/06/2022 4:11 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên...(13/05/2022 4:35 CH)

9 người đang online
°