Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2022 và kế hoạch trọng tâm tháng 03/2022

Đăng ngày 21 - 02 - 2022
Lượt xem: 67
100%

Ngày 16/02/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Báo cáo số 332/BC-STTTT về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2022.

 

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong Báo cáo (Đính kèm Báo cáo số 332/BC-STTTT).

Châu Thị Từ Nghĩa


Bao cao 332.pdf

Tin liên quan

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cụm...(14/03/2022 8:24 SA)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022(17/02/2022 8:25 SA)

Tin mới nhất

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông quý I/2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý...(16/03/2022 8:57 SA)

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cụm...(14/03/2022 8:24 SA)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022(17/02/2022 8:25 SA)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022(28/01/2022 2:47 CH)

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh...(26/12/2021 5:00 CH)

9 người đang online
°