Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021-2030

Đăng ngày 24 - 02 - 2022
Lượt xem: 41
100%

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình phối hợp công tác số 5115/CTr-BTTTT-BTLBP ngày 09/12/2021 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021-2030.

 

Theo đó, nội dung phối hợp giữa hai Bộ là tổ chức thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện truyền thông mới (internet, mạng xã hội…) về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp quy về vấn đề biên giới, lãnh thổ. Thông tin, truyền thông các nội dung về Công ước, luật pháp quốc tế về biên giới, lãnh thổ và các Hiệp định, Nghị định của Việt Nam ký kết với các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trên cơ sở nội dung Chương trình phối hợp này, Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch; đẩy mạnh năng lực đầu tư trang bị, phương tiện tuyên truyền phục vụ công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, đảo./.

                                                                            BTL


chuong trinh 5115.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022...(16/06/2022 4:11 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên...(13/05/2022 4:35 CH)

2 người đang online
°