Triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

Đăng ngày 25 - 02 - 2022
Lượt xem: 68
100%

Nhằm tuyên truyền phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật, chính sách về bình đẳng giới; tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Ngày 23/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch  số 712/KH-UBND về triển khai Chương trình Truyền thông về bình đẳng giới tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch được chia làm 02 giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn từ năm 2022 – 2025: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được truyền thông, phổ biến, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách về bình đẳng giới ít nhất 02 cuộc/năm; Đến năm 2025 100% Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm, 90% dân số được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới vào năm 2025, có ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm Bộ chỉ số về giới trong truyền thông, 95% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

Giai đoạn từ năm 2026 – 2030:  90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông vào năm 2030; Đến năm 2030, 100% các hương ước, quy ước của cộng đồng đã được thông qua không có sự phân biệt đối xử về giới.

Kế hoạch cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch./.

 

Bích Phượng


712.pdf

Tin liên quan

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022)(10/05/2022 10:23 SA)

Tin mới nhất

Giám sát dịch Covid-19 và tạm dừng khai báo y tế nội địa trong giai đoạn mới của dịch bệnh Covid-19(13/05/2022 8:24 SA)

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022(11/05/2022 10:38 SA)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022)(10/05/2022 10:23 SA)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022(08/12/2021 7:57 CH)

Hướng dẫn tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII(03/12/2021 7:57 CH)

6 người đang online
°