Kết quả thực hiện Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021

Đăng ngày 09 - 02 - 2022
Lượt xem: 58
100%

Trong năm 2021, kết quả thực hiện Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đạt được những thuận lợi như: các chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, đầy đủ và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, phục vụ dân sinh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố ổn định và giữ vững; cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện rõ rệt, các chính sách dân tộc, xóa đói giảm nghèo luôn được cấp trên quan tâm qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả cụ thể: năm 2021, theo chỉ tiêu giảm nghèo toàn tỉnh phấn đấu giảm từ 1,5-2%, tuy nhiên qua kết quả rà soát, tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh là 0,78%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể: Hộ nghèo: 8.280 hộ, chiếm tỷ lệ 4,57% so số hộ toàn tỉnh, giảm 0,78% so với cùng kỳ năm trước (năm 2020: 5,33%). Hộ cận nghèo: 12.662 hộ, chiếm tỷ lệ 6,96% so số hộ toàn tỉnh, giảm 0,42% so với cùng kỳ năm trước (năm 2020: 7,38%). Trong đó, huyện Ninh Hải đạt chỉ tiêu kế hoạch (đạt 0,33%, kế hoạch giao 0,3%); các địa phương có mức đạt thấp là huyện Thuận Nam, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Sơn.

 

      Trong đó, công tác tuyên truyền về Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Các cơ quan báo chí đã kịp thời xây dựng các Bản tin, phóng sự, bài viết về giảm nghèo để tuyên truyền, giới thiệu mô hình hay, cách làm tốt đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đã xây dựng các Chương trình: đồng hành cùng người nghèo, Lao động việc làm, Bản tin xây dựng nông thôn mới,… đây là một kênh giúp tuyên truyền hiệu quả các nội dung của chương trình truyền hình đến được với mọi người dân nhất là những người cao tuổi, có uy tín trong cộng đồng. Báo Ninh Thuận với trang tin chuyên đề về Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, Chương trình 30a, đồng thời tuyên truyền cổ động trực quan thông qua việc niêm yết tại nơi công cộng các loại pano áp phích, tờ rơi về Chương trình. Mục đích của tuyên truyền đã giúp cho cán bộ cơ sở, người dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, để nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Công tác tuyên truyền cũng đã khẳng định hiệu quả rõ nét của Chương trình giảm nghèo bền vững trong phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo động lực phát triển cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng.

       Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua giảm nghèo bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, coi phong trào thi đua là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, tạo tính chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo./.

                                                                        BTL

Tin liên quan

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(14/04/2022 4:25 CH)

Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022(12/04/2022 8:38 SA)

Tin mới nhất

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022...(16/06/2022 4:11 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên...(13/05/2022 4:35 CH)

7 người đang online
°