Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông quý I/2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2022

Đăng ngày 16 - 03 - 2022
Lượt xem: 148
100%

Ngày 14/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số 598/BC-STTTT về việc Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông quý I/2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2022. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

1. Tham mưu HĐND, UBND tỉnh: Ban hành 02 Đề án, 01 Quyết định, 01 Chỉ thị, 01 Chương trình hành động, 02 Kế hoạch và các văn bản triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin, báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông.

2. Kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực:

Các hoạt động báo chí, truyền thông đại chúng và lĩnh vực xuất bản đảm bảo ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật, phản ánh kịp thời các thông tin theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về việc phê duyệt Đề án Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/02/2022 về hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2022; Kế hoạch số 01-KH/BTGTU-UBND ngày 18/02/2022 phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022; Tham mưu UBND tỉnh văn bản đề nghị các Sở, ngành địa phương tăng cường công tác cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, nhằm tránh tình trạng lợi dụng danh nghĩa của báo chí để trục lợi..

 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/3/2022 về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; Tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giữa UBND tỉnh Ninh Thuận và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12/12/2021 về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận, phiên bản 2.0; Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 về việc ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tham mưu Chương trình hành động số 59-CTr/BCSĐ ngày 27/01/2022 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ban hành thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 02/02/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 59-CTr/BCSĐ ngày 27/01/2022; Kế hoạch số 76-KHPH/TĐTN-STTTT ngày 11/3/2022 về việc tổ chức Hội thi tin học trẻ năm 2022.

Hoạt động Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh:

Trong quý I/2022, Hệ thống giám sát nhật ký máy chủ tập trung(VCS-CyCir): có 510 cảnh báo ở mức độ Trung bình, 239 cảnh báo ở mức độ Cao và đã được Viettel xử lý; phối hợp, thực hiện theo hướng dẫn của Viettel rà soát lỗ hổng Apache Log4j trên các máy chủ; Hệ thống giám sát máy khách SOC (Ajiant ): có khoảng 5.080 cảnh báo thấp trong tổng số 20 máy, các cảnh báo ở mức độ thấp chủ yếu cảnh báo các hoạt động của phần mềm Lotus Domino, chương trình Symantec Antivirus quét nền, chưa phát hiện nguy hại gì đến hệ thống.

Hệ thống thông tin Phản ánh hiện trường: từ 15/12/2021 đến 10/3/2022 tiếp nhận 199 phản ánh, theo nguồn phản ánh trong đó: website: 111 phản ánh; ứng dụng app 03 phản ánh; zalo 92 phản ánh; tổng đài 1022 là 39 phản ánh, facebook 116 phản ánh; email 01 phản ánh. Các phản ánh chủ yếu thuộc lĩnh vực Y tế, Giao thông, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hệ thống camera giao thông: Công an tỉnh (26 camera hoạt động ổn định), Công an huyện Ninh Hải (12 camera kết nối ổn định), Công an huyện Ninh Sơn (02 camera hoạt động/08 camera).

Quan trắc khí thải: có 02 thiết bị hoạt động tốt (Công ty CP đường BH_Phan Rang, Công ty xi măng). Quan trắc nước thải: có 02 thiết bị hoạt động tốt (Nhà máy bia SG_NT và Nhà máy khăn bông Quảng Phú). Theo dõi hệ thống CSDL ngành Thủy lợi Ninh Thuận: hiện có 22 hồ, chỉ có hồ Sông Sắt là cập nhật tự động hàng ngày, 21 hồ còn lại cập nhật thủ công.

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra trong các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước./.

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong báo cáo .

Châu Thị Từ Nghĩa


Bao cao.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(21/09/2022 8:27 SA)

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ...(20/09/2022 3:39 CH)

Thông báo nội dung cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2022(06/07/2022 8:12 SA)

Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ...(23/06/2022 3:02 CH)

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông(15/06/2022 4:35 CH)

32 người đang online
°