Kế hoạch hoạt động về chuyển đổi số năm 2022 của Ủy ban Quốc gia

Đăng ngày 18 - 03 - 2022
Lượt xem: 167
100%

Ngày 15/3/2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số trong năm 2022.

 

4 mục tiêu: Phát triển hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Quyết định nêu rõ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Một số mục tiêu quan trọng đề ra cho năm 2022 gồm:

Phát triển hạ tầng số: Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 85%; Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%.

Phát triển chính phủ số: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%; Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022; đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022); Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%; Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng).

Phát triển kinh tế số và xã hội số: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%; Tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%; Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65-70%.

Quyết định giao 18 nhiệm vụ trọng tâm cho các thành viên Ủy ban Quốc gia trực tiếp chỉ đạo gồm: Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân; Phổ cập danh tính điện tử toàn dân; Phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân; Phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; Phổ cập dạy học trực tuyến; Phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phổ cập hóa đơn điện tử; Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Phổ biến kỹ năng số; Thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số; Phát triển thương mại điện tử, thương mại số; Quy hoạch đô thị thông minh; Phát triển Hệ thống thông tin báo cáo; Tăng cường nguồn lực chi nghiên cứu khoa học cho chuyển đổi số;  Triển khai và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp; Phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu; Điều phối phát triển, sử dụng các nền tảng số.

Quyết định cũng giao nhiệm vụ trọng tâm cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ tập trung chỉ đạo. Trong đó 05 nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ thông tin và truyền thông gồm: Xây dựng, phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia; Chủ trì điều phối, phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Chủ trì, lựa chọn và bồi dưỡng, tập huấn cho 10.000 cán bộ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa  phương và các tập đoàn tổng công ty nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí trong năm 2022; Rà soát toàn bộ chính sách quản lý kinh phí chi công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hệ thống định mức kinh tế- xã hội hiện hành và xây dựng báo cáo chuyên đề về chính sách quản lý kinh phí chi cho chuyển đổi số; Chủ trì điều phối, phối hợp với các bộ ngành, địa phương để thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Đồng thời, quyết định cũng giao nhiệm vụ trọng tâm cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm giao cho tỉnh Ninh ThuậnTriển khai ứng dụng nền tảng địa chỉ số 100% các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

 

Loan Đỗ (Theo nguồn https://mic.gov.vn)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022(29/09/2022 9:22 SA)

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn...(26/09/2022 8:23 SA)

Chuyển đổi số Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới...(07/09/2022 9:23 SA)

Thông tư ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức...(07/09/2022 8:06 SA)

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phổ...(24/08/2022 10:37 SA)

6 người đang online
°