Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII – năm 2022

Đăng ngày 28 - 03 - 2022
Lượt xem: 34
100%

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), là giải thưởng hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...) do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép. Đây cũng chính là Giải dành để trao cho các cơ quan Báo chí, Hội Nhà báo và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

 

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy có văn bản số 2218-CV/TU, ngày 11/3/2022 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU, ngày 16/3/2022 hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022. Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - 2022 góp phần đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua đó, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối tượng tham gia: Tất cả người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...). Tác giả tham dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/10/2022.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2022 (theo dấu bưu điện)./.

                                                                                  

                                                                               BTL


66-HD-BTGTU.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022...(16/06/2022 4:11 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên...(13/05/2022 4:35 CH)

3 người đang online
°