Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Đăng ngày 12 - 04 - 2022
Lượt xem: 40
100%

Để nâng cao chất lượng trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng, Ngày 06/4/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1222/KH-BTTTT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 với mục đích nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác chuyên môn làm tiêu chí khen thưởng; bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định trong bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng.

 

Qua đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, để nắm bắt những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại, bất cập để tham mưu, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào thi đua phát triển. Thời gian kiểm tra dự kiến từ tháng 4 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2022./.

        

Trần Thị Hương


Ke hoach 1222.PDF

Tin liên quan

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(14/04/2022 4:25 CH)

Kết quả thực hiện Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021(09/02/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022...(16/06/2022 4:11 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên...(13/05/2022 4:35 CH)

3 người đang online
°