Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Đăng ngày 14 - 04 - 2022
Lượt xem: 30
100%

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 08/4/2022 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

 

Theo đó, để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai trong năm 2022, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra song hành với việc triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị toàn ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đối với Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành.

Riêng đối với các Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu cần làm tốt vai trò chủ trì, điều phối doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai cho các cấp chính quyền và đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai khi có thiên tai; chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn triển khai các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương…và một số nhiệm vụ trong công tác phối hợp thông tin tuyên truyền; Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn điều động sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc; xác định vị trí lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây khi có yêu cầu; Xây dựng phương án thông tin, thông báo các vị trí có sóng điện thoại, điện…

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã chỉ đạo các Tập đoàn Viễn thông, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam tập trung triển khai các nhiệm vụ ưu tiên trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của ngành.

 

Đặng Thị Bích Phượng


Chi Thi 02.PDF

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022(12/04/2022 8:38 SA)

Kết quả thực hiện Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021(09/02/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên...(13/05/2022 4:35 CH)

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”(21/04/2022 2:13 CH)

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025(13/04/2022 1:55 CH)

Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022(12/04/2022 8:38 SA)

3 người đang online
°