Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Đăng ngày 21 - 04 - 2022
Lượt xem: 32
100%

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa mới ban hành văn bản số 2740-CV/BTGTW về chỉ đạo triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”. Với mục đích nhằm đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

 

Thông qua cuộc thi và Triển lãm này tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền; ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Qua đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, để cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia đến được rộng rãi với các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là những người yêu thích nhiếp ảnh; đồng thời cổ vũ khuyến khích, động viên các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người yêu thích nhiếp ảnh tại địa phương, đơn vị trong tỉnh hưởng ứng tham gia, các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Thể lệ cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022” nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhất là những người yêu thích nhiếp ảnh tham gia cuộc thi. Từ đó, lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc gửi Ban Tổ chức giải theo đúng Thể lệ quy định.

Phương thức và thời gian gửi tác phẩm: Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiengioi2022.com. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 30/3/2022 đến 23 giờ 59 phút ngày 30/8/2022. Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Sáng tác Triển lãm, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam: Nguyễn Xuân Chính; số ĐT di động 0912065411; ĐT bàn (024)3943.5885 (giờ hành chính)./.

 

                                                                        BTL


he le thi anh va trien lam - Tư hao mot dai bien cuong.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên...(13/05/2022 4:35 CH)

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(14/04/2022 4:25 CH)

Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025(13/04/2022 1:55 CH)

Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022(12/04/2022 8:38 SA)

4 người đang online
°