Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022

Đăng ngày 20 - 05 - 2022
Lượt xem: 88
100%

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, sáng ngày 18/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022. Tham gia tập huấn tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hoá - Thông tin; Trung tâm VHTTTT của 07 huyện, thành phố.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025; nội dung cơ bản của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 21/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã  ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông. Hướng dẫn một số nội dung về xây dựng Hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin; về an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông; hướng dẫn việc sử dụng Phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hoá, thông tin ở cơ sở, từ đó thay đổi phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin theo hướng nhanh, nhạy, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân tại địa phương./.

Đặng thị Bích Phượng

Tin liên quan

Phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn...(17/08/2022 10:29 SA)

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(14/04/2022 4:25 CH)

Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022(12/04/2022 8:38 SA)

Tin mới nhất

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2022(29/09/2022 9:22 SA)

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn...(26/09/2022 8:23 SA)

Chuyển đổi số Thông tin và Truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới...(07/09/2022 9:23 SA)

Thông tư ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức...(07/09/2022 8:06 SA)

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phổ...(24/08/2022 10:37 SA)

18 người đang online
°