Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022

Đăng ngày 01 - 06 - 2022
Lượt xem: 61
100%

Để hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2330/KH-UBND ngày 31/5/2022, tổ chức triển khai các hoạt động hướng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 với mục đích nâng cao nhận thức đến các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất của chúng ta; hướng tới sống hài hòa và bền vững giữa con người với thiên nhiên.

 

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” nhằm  truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Tập trung triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là rất cần thiết. Cần Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường./.

          Trần Thị Hương


KH 2330.pdf

Tin liên quan

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(14/04/2022 4:25 CH)

Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022(12/04/2022 8:38 SA)

Kết quả thực hiện Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021(09/02/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...(29/07/2022 4:20 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang...(25/07/2022 2:02 CH)

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022...(16/06/2022 4:11 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

37 người đang online
°