Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
Lượt xem: 36
100%

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa mới ban hành Kế hoạch số 2576/KH-UBND ngày 15/6/2022 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025, nhằm tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông, giảm tỷ lệ số người thương vong do tai nạn giao thông mỗi năm từ 5% đến 10% hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người bị chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020, đồng thời áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, hiệu quả và thân thiện môi trường.

 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của các cấp, ngành, địa phương tập trung vào 8 nhiệm vụ chính, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới… Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành giao thông vận tải, công an, y tế, bảo hiểm và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nghiên cứu khoa học về bảo đảm TTATGT.

Ngoài ra, tại Kế hoạch này Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh rà soát việc thực hiện các kế hoạch, đề án bảo đảm TTATGT đã và đang thực hiện trong thời gian qua để đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của Sở, ban, ngành, địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch này trong quý II/2022./.

BTL

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...(29/07/2022 4:20 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang...(25/07/2022 2:02 CH)

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

41 người đang online
°