Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí

Đăng ngày 25 - 07 - 2022
Lượt xem: 35
100%

Ngày 22/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT về Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Theo đó, Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí là việc thể hiện hình thức nội dung, hoạt động tác nghiệp dễ gây hiểu nhầm là báo, chủ yếu diễn ra trên môi trường điện tử. Còn đối với Tiêu chí nhận diện “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội, về hình thức, nội dung, kỹ thuật, hoạt động thể hiện gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí hoặc một số tên miền sử dụng từ ngữ gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí. Đối với biểu hiện “tư nhân hóa” trong hoạt động liên kết báo chí là cách mà cơ quan báo chí giao chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình cho văn phòng đại diện, nhóm phóng viên hoặc đối tác hợp tác chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thực hiện liên doanh liên kết theo hướng người đứng đầu cơ quan báo chí buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, điều hành, quyết định một phần hoặc toàn bộ nội dung chuyên trang, chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho đối tác để đổi lấy lợi ích.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí nói trên, với mục đích nhằm giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại./.

                                                                              

                                                                            BTL

 


1418QD nhan dien -baohoa- Tap chi.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...(29/07/2022 4:20 CH)

Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp(16/06/2022 4:09 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022...(16/06/2022 4:11 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

83 người đang online
°