Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 27 - 03 - 2023
Lượt xem: 112
100%

 

Ngày 23/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1076/KH-UBND phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia vào chương trình chuyển đổi số. Qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân. 
Bám sát chủ đề hành động “Huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển dữ liệu số, số hóa quy trình; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023”; trọng tâm là xây dựng “chính quyền số”, là động lực chính, then chốt, dẫn dắt việc hình thành nền kinh tế số, công dân số, xã hội số; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra; cũng như góp phần thực hiện nhanh nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.
Đính kèm nội dung Kế hoạch.
Anh Vững

1076.pdf

Tin liên quan

Tóm tắt Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)(10/07/2023 3:21 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh...(07/07/2023 5:35 CH)

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan...(05/07/2023 4:47 CH)

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị(29/06/2023 11:49 SA)

Ninh Thuận tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023(29/05/2023 4:11 CH)

Tin mới nhất

Tóm tắt Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)(10/07/2023 3:21 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh...(07/07/2023 5:35 CH)

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan...(05/07/2023 4:47 CH)

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị(29/06/2023 11:49 SA)

Ninh Thuận tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023(29/05/2023 4:11 CH)

71 người đang online
°