Bộ Thông tin và Truyền thông khai trương Cổng thông tin điện tử www.tingia.gov.vn

Nhằm mục đích nhận diện được các tin giả lan truyền trong xã hội và trên không gian mạng và qua đó hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với các tin giả. Ngày 12/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương Cổng thông tin điện tử www.tingia.gov.vn.

Nhằm mục đích nhận diện được các tin giả lan truyền trong xã hội và trên không gian mạng và qua đó hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với các tin giả. Ngày 12/01/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương Cổng thông tin điện tử www.tingia.gov.vn.

Theo đó, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam (VAFC), Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử chịu trách nhiệm thực hiện: Phối hợp cơ quan chức năng thẩm định, công bố tin giả; Đánh giá xu hướng thông tin chia sẻ, tương tác lớn để dán nhãn cảnh báo tin giả; Tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả; Công bố thông tin xác thực; Hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả.

Việc phân loại tin để dán nhãn cảnh báo đối với các tin giả, tin sai sự thật và tin xác thực, cụ thể như: phân loại tin giả: Tin không có thật, tin bịa đặt, vu khống được lan truyền trong xã hội và trên không gian mạng; Tin sai sự thật: Tin có một phần sự thật nhưng không hoàn toàn chính xác, tin xuyên tạc, bóp méo sự thật; tin không có sở cứ được lan truyền trong xã hội và trên không gian mạng và đối với tin xác thực: Là tin đúng sự thật, được kiểm chứng, kết luận bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Các phương thức tiếp nhận phản ánh thông tin giả được thông qua Trang Website: www.tingia.gov.vn; địa chỉ Email: online.abei@mic.gov.vn và số Điện thoại: 18008108./.

                                                                                                       P.TTBCXB