Lịch công tác tuần thứ 30 năm 2021

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

26/07/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

27/07/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

28/07/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

29/07/2021

      8h00: PGĐ Long dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 tại SLĐTBXH.

 Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

30/07/2021

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan