Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Đăng ngày 15 - 09 - 2021
Lượt xem: 22
100%

Ngày 15/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  2532/BC-STTTT về việc Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ngày 15/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  2532/BC-STTTT về việc Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1. Tham mưu HĐND, UBND tỉnh: Ban hành 01 Nghị quyết, 01 Đề án, 23 Quyết định, 21 Kế hoạch và các văn bản triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin, báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông.

2. Kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực:

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh, tính đến thời điểm này, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 05/9 nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, 04/9 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn.

Các hoạt động báo chí, truyền thông đại chúng và lĩnh vực xuất bản đảm bảo ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật, phản ánh kịp thời các thông tin theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch đẩy mạnh ƯDCNTT trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code; Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp.

 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ. Các doanh nghiệp viễn thông đã tăng cường đầu tư, phát triển thêm 05 điểm chuyển mạch, 07 trạm BTS 4G, 12 tuyến cáp quang với chiều dài 68 km. Hỗ trợ miễn phí việc gửi tin nhắn thông báo phòng ngừa dịch Covid-19 đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hỗ trợ nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ điều hành phòng chống Covid-19 tại các khu vực cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn quy trình, điều kiện để ứng cứu thông tin liên lạc tại các khu vực phong tỏa, cách ly Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật hệ thống camera giám sát tại cơ sở cách ly y tế tập trung.

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Trình HĐND ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025. Trình UBND tỉnh 01 dự thảo Đề án, Nghị quyết Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 16 Quyết định; 09 kế hoạch và 04 dự án triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin.

Hoạt động Trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng và điều hành đô thị thông minh tỉnh:

- Hệ thống giám sát máy chủ SOC (SIRC): chưa phát hiện dấu hiệu tấn công và sự cố. Hệ thống giám sát máy khách SOC (Ajiant): có 10.691 cảnh báo thấp, 525 cảnh báo trung bình, 1.194 cảnh báo cao trong tổng số 20. Các cảnh báo cao đã được tiến hành rà soát, cập nhật các bản mới cho hệ điều hành, chưa phát hiện nguy hại gì đến hệ thống.

- Hệ thống thông tin Phản ánh hiện trường: Tổng số phản ánh hiện trường 633 phản ánh. Cập nhật trả lời và đăng tin lên trang Phản ánh hiện trường 451 tin.

- Hệ thống camera giao thông: Công an tỉnh (26 camera hoạt động ổn định), Công an huyện Ninh Hải (12 camera kết nối ổn định), Công an huyện Ninh Sơn (02 camera hoạt động).

- Theo dõi phần mềm Quản lý dữ liệu quan trắc tự động: quan trắc nước thải có 02 thiết bị hoạt động tốt (Nhà máy bia SG_NT và Nhà máy khăn bông Quảng Phú), trong đó, có Nhà máy khăn bông Quảng phú có các chỉ số TSS và COD vượt chuẩn cho phép (TSS(mg/l): 69,42 vượt chuẩn 65,29%; COD(mg/l): 77,2 vượt chuẩn 42,1%); quan trắc khí thải có 01 thiết bị tạm thời dừng kết nối do chưa vào mùa vụ sản xuất (Công ty CP đường BH_Phan Rang). Theo dõi hệ thống CSDL ngành Thủy lợi Ninh Thuận: hiện có 22 hồ, chỉ có hồ Sông Trâu là cập nhật tự động hàng ngày, 21 hồ còn lại cập nhật thủ công.

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra trong các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước./.

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong báo cáo (Đính kèm báo cáo 2532/BC-STTTT).

Châu Thị Từ Nghĩa

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông quý I/2023, phương hướng nhiệm vụ...(20/03/2023 10:56 SA)

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2023(20/02/2023 5:36 CH)

Tổ chức chào cờ, họp giao ban và triển khai ngày pháp luật tháng 02/2023(08/02/2023 5:27 CH)

Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022(10/01/2023 4:06 CH)

(29/12/2022 3:30 CH)

34 người đang online
°