Đánh giá hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022

Đăng ngày 28 - 10 - 2021
Lượt xem: 142
100%

Ngày 22/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  3049/BC-STTTT về việc tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ngày 22/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  3049/BC-STTTT về việc tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1. Tham mưu HĐND, UBND tỉnh: Ban hành 01 Nghị quyết, 01 Đề án, 27 Quyết định, 25 Kế hoạch và các văn bản triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin; thông tin, báo chí, xuất bản; bưu chính, viễn thông.

2. Kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 09/09 nhiệm vụ được giao đúng thời hạn (đạt 100%).

Các hoạt động báo chí, truyền thông đại chúng và lĩnh vực xuất bản đảm bảo ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật, đã phản ánh đậm nét, sâu rộng về công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, địa phương trong công tác đối nội, đối ngoại, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc triển khai các công trình trọng điểm của tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt đối với triển khai các nhiệm vụ giải pháp mục tiêu kép trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng; công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương…kịp thời các thông tin theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch đẩy mạnh ƯDCNTT trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường truyền thông, vận động người dân khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code; Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp.

 Lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet và tần số vô tuyến điện tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ. Các doanh nghiệp viễn thông đã tăng cường đầu tư, phát triển thêm 05 điểm chuyển mạch, 07 trạm BTS 4G, 12 tuyến cáp quang với chiều dài 68 km. Hỗ trợ miễn phí việc gửi tin nhắn thông báo phòng ngừa dịch Covid-19 đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hỗ trợ nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ điều hành phòng chống Covid-19 tại các khu vực cách ly y tế trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn quy trình, điều kiện để ứng cứu thông tin liên lạc tại các khu vực phong tỏa, cách ly Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật hệ thống camera giám sát tại cơ sở cách ly y tế tập trung.

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Trình HĐND ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Trình UBND tỉnh 01 Đề án, Nghị quyết Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 05 dự án; các Quyết định, Kế hoạch và văn bản triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT góp phần quan trọng trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn tới. Cổng dịch vụ công của tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh, cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, 4), được kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov và nhiều hệ thống khác; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến qua mạng và số lượng hồ sơ tiếp nhận, cập nhật trên hệ thống ngày càng tăng. Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, ý kiến chỉ đạo điều hành đã được đưa vào sử dụng trong toàn tỉnh và hiệu quả mang lại ngày càng cao; đã  xây dựng trục liên thông nội tỉnh (LGSP), kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia (NGSP) để phục vụ cho việc gửi nhận văn bản điện tử, đáp ứng yêu cầu liên thông văn bản điện tử 4 cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là trong thời dịch bệnh COVID-19.

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra trong các lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin - Báo chí - Xuất bản. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng quy trình ISO trong công tác quản lý nhà nước./.

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong báo cáo (Đính kèm báo cáo 3049/BC-STTTT).

Châu Thị Từ Nghĩa

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Thông tin và Truyền thông quý I/2023, phương hướng nhiệm vụ...(20/03/2023 10:56 SA)

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2023(20/02/2023 5:36 CH)

Tổ chức chào cờ, họp giao ban và triển khai ngày pháp luật tháng 02/2023(08/02/2023 5:27 CH)

Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022(10/01/2023 4:06 CH)

(29/12/2022 3:30 CH)

16 người đang online
°