Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 tại Ninh Thuận

Đăng ngày 29 - 03 - 2021
Lượt xem: 22
100%

Nhằm triển khai các hoạt động Ngày Sách Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2025. Qua đó, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1406/KH-UBND tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.

 

Nhằm triển khai các hoạt động Ngày Sách Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2025. Qua đó, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Ngày 26/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1406/KH-UBND tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8.

Theo đó, các hoạt động diễn ra để chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 bao gồm: tuyên truyền thông qua các kênh báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở để làm rõ ý nghĩa, mục đích của Ngày Sách Việt Nam, phản ánh, giới thiệu và tôn vinh những điển hình đóng góp trong quá trình lưu trữ, gìn giữ sách trong cộng đồng; đưa tin kịp thời các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam trên toàn tỉnh. Tuyên truyền thông qua áp phích băng rôn khẩu hiệu tại các điểm Thư viện tỉnh, huyện, thành phố và các điểm trường học, điểm Bưu điện văn hóa xã. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động trao đổi, luân chuyển sách trong hệ thống các Thư viện tỉnh, huyện. Nhất là tiếp tục tham gia kết nối với Hội sách online tại sàn thương mại điện tử Book365.vn để tổ chức gian hàng giới thiệu sách; hỗ trợ, tặng sách các trường học, thư viện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Các Nhà sách và cơ sở phát hành sách trên địa bàn tỉnh chủ động tham gia tích cực các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam; tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách; tổ chức các kênh phát hành trực tuyến, kết hợp với sàn thương mại điện tử Book365.vn để giới thiệu, quảng bá sách; tổ chức bán sách giảm giá, trưng bày các gian hàng sách nhằm gắn kết sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Từ đó xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc trong tỉnh, góp phần xây dựng một xã hội học tập.

Thời gian tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai từ ngày 16/4 đến hết tháng 4/2021; các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được diễn ra tại Thư viện tỉnh, trọng tâm từ ngày 22/4 đến ngày 24/4/2021./.

                                                                                                  BTL

Tin liên quan

Tin mới nhất

22 người đang online
°