Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet

Đăng ngày 08 - 04 - 2021
Lượt xem: 113
100%

</p>

 

Theo đó, điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thôngquyền sử dụng tên miền Internet được quy định như sau:

Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet phải có quyền sử dụng hợp pháp kho số viễn thông, tài nguyên Internet đó; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet phải được phép hoạt động hoặc đủ điều kiện đầu tư, khai thác, sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet đó; Các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet có nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet; Các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet có trách nhiệm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; Việc chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet được Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ cho tổ chức, cá nhân thông qua đấu giá phải được Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải làm thủ tục đăng ký lại tên miền Internet và nộp phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền theo quy định về đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet; Quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được thực hiện tại nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet đó; Tên miền Internet đang trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng không được cấp cho các tổ chức, cá nhân khác ngoài các bên đang thực hiện việc chuyển nhượng; Các bên tham gia chuyển nhượng tự chịu trách nhiệm nếu việc chuyển nhượng không thực hiện được do trong quá trình chuyển nhượng, tên miền Internet bị tạm ngừng hoặc thu hồi theo các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Không được phép chuyển nhượng tên miền Internet đối với: Tên miền được ưu tiên bảo vệ, bao gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và tên miền khác liên quan đến lợi ích, an ninh chủ quyền quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; Tên miền Internet đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng../

Đính kèm Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg.

Thành Thông

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dịch vụ Mạng bưu chính phục vụ Nhà nước (KT1) được cung cấp liên tục 24 giờ trong một ngày và 07...(10/11/2022 4:17 CH)

Phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công...(07/11/2022 4:49 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông định hướng triển khai lộ trình, kế hoạch dừng công nghệ di động 2G(03/10/2022 2:23 CH)

Bộ TT&TT khẩn trương thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025(04/03/2022 2:00 CH)

Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.(15/07/2021 3:18 SA)

39 người đang online
°