Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 15 - 11 - 2021
Lượt xem: 155
100%

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 02/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 3159/KH-STTTT về thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021...(01/10/2021 7:53 CH)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trên các phương tiện...(09/09/2021 7:52 CH)

Công tác cải cách hành chính ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng...(16/06/2021 3:16 SA)

Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021(17/03/2021 3:10 SA)

Tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức(08/09/2020 2:58 SA)

19 người đang online
°