Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình

Đăng ngày 08 - 07 - 2023
Lượt xem: 101
100%

 

Ngày 30/6/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 06/2023/TT-BTTTT về hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình. Theo đó, Thông tư hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu đối với chương trình thể thao, giải trí theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20a Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình được quy định bổ sung tại khoản 11 Điều 1, Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Ngoài ra, Thông tư số 06/2023/TT-BTTTT còn là cơ sở pháp lý để các đơn vị cung cấp dịch vụ PTTH, các đơn vị có giấy phép hoạt động PTTH thực hiện trong quá trình hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị cung cấp dịch vụ PTTH chủ động trong việc tổ chức nguồn lực, quyết định phương thức phù hợp trong hoạt động biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung VOD là các chương trình thể thao, giải trí, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh; kiểm soát được nội dung nhưng không làm ảnh hưởng đến giáo dục, thị hiếu, thẩm mỹ của khán, thính giả và phù hợp với tâm sinh lý của từng lứa tuổi. Đồng thời, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước về PTTH (bao gồm cả nội dung và dịch vụ), hạn chế được những tác động tiêu cực mà nội dung chương trình có thể gây ra cho xã hội và người nghe, người xem. Thông tư 06/2023/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023, việc ban hành Thông tư này sẽ hành tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý dịch phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước. Các đơn vị căn cứ các nguyên tắc quy định của Thông tư và Phụ lục để xây dựng và ban hành Bản hướng dẫn biên tập, phân loại áp dụng tại đơn vị./.

                                                                                BTL


06TT-BTTTT.PDF

Tin liên quan

Tóm tắt Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)(10/07/2023 3:21 CH)

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan...(05/07/2023 4:47 CH)

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị(29/06/2023 11:49 SA)

Ninh Thuận tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023(29/05/2023 4:11 CH)

Triển khai Công điện 397/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chủ động ứng phó với nguy cơ nắng...(25/05/2023 4:05 CH)

Tin mới nhất

Tóm tắt Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)(10/07/2023 3:21 CH)

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan...(05/07/2023 4:47 CH)

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị(29/06/2023 11:49 SA)

Ninh Thuận tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023(29/05/2023 4:11 CH)

Triển khai Công điện 397/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để chủ động ứng phó với nguy cơ nắng...(25/05/2023 4:05 CH)

31 người đang online
°