Công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Đăng ngày 16 - 12 - 2021
Lượt xem: 132
100%

     Nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2021, ngày 13 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 103/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”.

 

     Nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2021, ngày 13 tháng 12 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 103/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”.

      Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến hiệu quả  trong phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để xây dựng, phát triển Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số.

      Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia trên cả 3 trụ cột chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trọng tâm là phát triển các nền tảng số để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, ứng dụng công nghệ số để cung cấp dịch vụ mới cho người dân; khai mở giá trị mới, tạo ra không gian phát triển đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội.

  Trần Thị Hương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tóm tắt Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)(10/07/2023 3:21 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh...(08/07/2023 5:35 CH)

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan...(05/07/2023 4:47 CH)

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị(29/06/2023 11:49 SA)

Ninh Thuận tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023(29/05/2023 4:11 CH)

40 người đang online
°