Phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 25 - 04 - 2023
Lượt xem: 246
100%

 

Nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Ngày 21/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận. 
Trong đó, tập trung tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về các chủ trương, chính sách liên quan đến chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo phương châm “Nhận thức đóng vai trò quyết định; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nền tảng số là đột phá; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là then chốt; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công trong chuyển đổi số”; Chủ động xây dựng, hoàn thiện và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của ngành, đơn vị, địa phương mình. Đổi mới phương thức làm việc, phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, xem đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện thủ tục hành chính và xử lý trên môi trường mạng. Tăng cường sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc ký số, xác thực dữ liệu số hóa, xác thực đăng nhập trong hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị…
Bên cạnh đó, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai các dịch vụ Chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, công nghệ “Make in Việt Nam” trong các hệ thống Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh; Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng trí tuệ nhân tạo để truyền thông trên các nền tảng số theo phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận và dễ lan tỏa”; Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các nền tảng công nghệ số; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp có năng lực, uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin để hợp tác, thuê dịch vụ, ưu tiên triển khai các nền tảng ứng dụng dùng chung, giảm mua sắm, nâng cao hiệu quả đầu tư... Đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (phấn đấu đến năm 2025, tỉnh thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cao nhất cả nước)./.


Chi thi 08.pdf

Tin liên quan

Những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng và khuyến cáo của chuyên gia an toàn thông tin(11/07/2023 3:27 CH)

THÔNG ĐIỆP 5C CÙNG “TUỔI TRẺ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ”(10/07/2023 10:15 SA)

Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2023 (VDA 2023) với chủ...(08/05/2023 4:38 CH)

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số(27/03/2023 1:53 CH)

Sử dụng đầu số 156 được sử dụng để tiếp nhận các yêu cầu tra cứu thông tin tên miền, bằng phương...(02/03/2023 11:05 SA)

Tin mới nhất

Những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng và khuyến cáo của chuyên gia an toàn thông tin(11/07/2023 3:27 CH)

THÔNG ĐIỆP 5C CÙNG “TUỔI TRẺ TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ”(10/07/2023 10:15 SA)

Phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2023 (VDA 2023) với chủ...(08/05/2023 4:38 CH)

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số(27/03/2023 1:53 CH)

Sử dụng đầu số 156 được sử dụng để tiếp nhận các yêu cầu tra cứu thông tin tên miền, bằng phương...(02/03/2023 11:05 SA)

34 người đang online
°