Biểu mẫu cấp Chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng

Đăng ngày 24 - 02 - 2023
Lượt xem: 791
100%

 

Stt

Tên tệp

Thông tin

Tải xuống

1

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân

Mẫu 01

Tải xuống

2

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

Mẫu 02

Tải xuống

3

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số

Mẫu 03

Tải xuống

4

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

Mẫu 04

Tải xuống

5

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số

Mẫu 05

Tải xuống

6

Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

Mẫu 06

Tải xuống

7

Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao

Mẫu 07

Tải xuống

8

Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

Mẫu 08

Tải xuống

9

Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao

Mẫu 09

Tải xuống

10

Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

Mẫu 10

Tải xuống

11

Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao

Mẫu 11

Tải xuống

12

Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp

Mẫu 12

Tải xuống

13

Văn bản bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật cho Thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số

Mẫu 13

Tải xuống

14

Biên bản giao/nhận Thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi

Mẫu 14

Tải xuống

15

Biên bản xác nhận thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật

Mẫu 15

Tải xuống

 

Tin liên quan

Đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(24/05/2023 3:52 CH)

Thông báo dự tuyển công chức của Sở Thông tin và Truyền thông(06/05/2023 6:33 CH)

Công tác TTĐN và truyền thông(25/03/2023 3:32 CH)

Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(24/05/2023 3:52 CH)

Thông báo dự tuyển công chức của Sở Thông tin và Truyền thông(06/05/2023 6:33 CH)

Công tác TTĐN và truyền thông(25/03/2023 3:32 CH)

Thông báo chiêu sinh lớp Quản trị mạng Linux(30/06/2010 12:17 SA)

Chiêu sinh các lớp phần mềm mã nguồn mở năm 2009.(30/06/2010 12:17 SA)

56 người đang online
°