Thông báo dự tuyển công chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 06 - 05 - 2023
Lượt xem: 247
100%

 


Thong bao 1050.pdf | Mẫu số 01 Sơ tuyển công chức.doc

Tin liên quan

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023(10/01/2024 2:38 CH)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050(05/12/2023 7:12 CH)

Đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(24/05/2023 3:52 CH)

Công tác TTĐN và truyền thông(25/03/2023 3:32 CH)

Biểu mẫu cấp Chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng(24/02/2023 3:29 CH)

Tin mới nhất

Những điểm mới của Luật Giá (sửa đổi).(10/01/2024 4:35 CH)

Những điểm mới nổi bật của Luật Đấu thầu năm 2023(10/01/2024 4:25 CH)

Những điểm nổi bật của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023(10/01/2024 2:44 CH)

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023(10/01/2024 2:38 CH)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050(05/12/2023 7:12 CH)

16 người đang online
°