Công tác TTĐN và truyền thông

Đăng ngày 25 - 03 - 2023
Lượt xem: 193
100%

 


Ke hoach TTĐN.pdf | KE HOACH TUYEN TRUYEN QUANG BA NAM 2023.pdf

Tin liên quan

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023(10/01/2024 2:38 CH)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050(05/12/2023 7:12 CH)

Đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(24/05/2023 3:52 CH)

Thông báo dự tuyển công chức của Sở Thông tin và Truyền thông(06/05/2023 6:33 CH)

Biểu mẫu cấp Chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng(24/02/2023 3:29 CH)

Tin mới nhất

Những điểm mới của Luật Giá (sửa đổi).(10/01/2024 4:35 CH)

Những điểm mới nổi bật của Luật Đấu thầu năm 2023(10/01/2024 4:25 CH)

Những điểm nổi bật của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023(10/01/2024 2:44 CH)

Những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023(10/01/2024 2:38 CH)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050(05/12/2023 7:12 CH)

54 người đang online
°