Công tác TTĐN và truyền thông

Đăng ngày 25 - 03 - 2023
Lượt xem: 85
100%

 


Ke hoach TTĐN.pdf | KE HOACH TUYEN TRUYEN QUANG BA NAM 2023.pdf

Tin liên quan

Đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(24/05/2023 3:52 CH)

Thông báo dự tuyển công chức của Sở Thông tin và Truyền thông(06/05/2023 6:33 CH)

Biểu mẫu cấp Chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng(24/02/2023 3:29 CH)

Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích(24/05/2023 3:52 CH)

Thông báo dự tuyển công chức của Sở Thông tin và Truyền thông(06/05/2023 6:33 CH)

Biểu mẫu cấp Chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng(24/02/2023 3:29 CH)

Thông báo chiêu sinh lớp Quản trị mạng Linux(30/06/2010 12:17 SA)

Chiêu sinh các lớp phần mềm mã nguồn mở năm 2009.(30/06/2010 12:17 SA)

56 người đang online
°