Đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
Lượt xem: 40
100%

 

Ngày 22/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2020/UBND-PVHCC về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp:

Tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh đào tạo, tập huấn cho các nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích về quy định, quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính thuộc danh mục được tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích.

Tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp để thực hiện vào danh mục các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, đề nghị Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tổ chức, các cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng về các dịch vụ công với thời lượng và khung chương trình phù hợp, hiệu quả./.

                                                                                                          QTAV

Tin liên quan

Thông báo dự tuyển công chức của Sở Thông tin và Truyền thông(06/05/2023 6:33 CH)

Công tác TTĐN và truyền thông(25/03/2023 3:32 CH)

Biểu mẫu cấp Chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng(24/02/2023 3:29 CH)

Tin mới nhất

Thông báo dự tuyển công chức của Sở Thông tin và Truyền thông(06/05/2023 6:33 CH)

Công tác TTĐN và truyền thông(25/03/2023 3:32 CH)

Biểu mẫu cấp Chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng(24/02/2023 3:29 CH)

Thông báo chiêu sinh lớp Quản trị mạng Linux(30/06/2010 12:17 SA)

Chiêu sinh các lớp phần mềm mã nguồn mở năm 2009.(30/06/2010 12:17 SA)

50 người đang online
°